บทความน่ารู้


 • 87387695_1536758463150340_170286339365797888_n.jpg
  สายเชื่อม รู้ได้อย่างไรเต็มไม่เต็ม??เคยสังเกตุไหมว่าสายทองแดงด้านในน้อยจัง!!ตกลงเราได้สายขนาดไหนมา !!.ปกติแล้วที่เราได้ยิน สายเชื่อมจะบอกตามขนาดพื้นที่หน้าตัด ซึ่งมีหน่วยเป็นตารางม...

 • 243662.jpg
  Fracture การเสียหายของชิ้นทดสอบ และตำแหน่งของการขาดบอกอะไรเรา 1.บอกว่าวัสดุนั้นขาดแบบเหนียว หรือขาดแบบเปราะ ถ้าขาดแบบเหนียวจะมีรอยคอด (neck) มีการเสียรูปแบบ plastic deformation แต่...

 • messageImage_1572423391698.jpg
  ตัวแปรการเชื่อม (Welding Parameter) กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือจะมีตัวแปรการเชื่อม 3 ตัวแปร คือกระแสไฟเชื่อม (Welding Current) แรงดันอาร์ก (Arc Voltage) และความเร็วในการเชื่อม ...

 • tubular-electrodes.jpg
  วันนี้เลยมาเริ่มใหม่กับกระบวนการเชื่อม หมายเลข 1 กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะโดยไม่ใช้แก็สคลุม Metal arc welding without gas protection เป็นกระบวนการเชื่อมพื้นฐานที่มีการใช้งานอย่างกว้...

 • messageImage_1571297309537.jpg
  วิธีที่ 6 #การจำแนกกระบวนการเชื่อมด้วยระบบมาตรฐานสากล ISO 4063มาตรฐานองค์กรมาตรฐานสากล (ISO : International Standard Organization) เป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมในภาคพื้นทวีปยุโรป รว...

 • images-1_1.jpg
  วิธีที่ 5 #การจำแนกกระบวนการเชื่อมตามแหล่งพลังงานอันนี้แบ่งตามหลัก Physic of welding กระบวนการเชื่อมหากพิจารณาตามแหล่งพลังงานที่ใช้จะสามารถทำการจำแนกได้ 5 ประเภท ดังต่อไปนี้เอาภาพเ...

 • using-cored-wire-in-submerged-arc-welding-applications-0.jpg
  วิธีที่ 4การจำแนกกระบวนการเชื่อมตามการใช้งานประเภทของการเชื่อมตามการใช้งานสามารถแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อม ระบบป้อนลวดเชื่อม และชิ้นงาน ได้ 4 ลักษณะลองพิจารณารายละเอียด...

 • messageImage_1571210401974.jpg
  วิธีที่ 3 การจำแนกกระบวนการเชื่อมเป็นกลุ่มตามสมาคมงานเชื่อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา สมาคมงานเชื่อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้จำแนกกระบวนการเชื่อมออกเป็นกลุ่มและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวอักษร...

 • messageImage_1570714396446.jpg
  วิธีที่ 2การจำแนกกระบวนการเชื่อมตามการใช้งานวัสดุเติมอันนี้จะแตกกลุ่มที่ 1 มาอีกที โดยการพิจารณาจากกลุ่มของการเชื่อมแบบหลอมละลาย แต่ให้ดูที่วัสดุเติมเป็นหลักการเชื่อมแบบไม่เติมลวดเ...

 • messageImage_1570712104931.jpg
  การจำแนกประเภทกระบวนการเชื่อมโดยพิจารณาการหลอมละลายของวัสดุงานทีนี้ก็มาถึงไฮไลต์เรื่องการจำแนกกระบวนการเชื่อม ซึ่งเป็นเรื่องหลักที่จะพูดถึง เพราะการศึกษากระบวนการเชื่อมนั้นนอกจากจะ...

 • images.jpg
  เกี่ยวกับกระบวนการเชื่อม (Welding Processes) ผมมีแนวคิดในการสอนเรื่องกระบวนการเชื่อมว่า ก่อนเรียนเรื่องใดต้องจำแนก แยกแยะ (classification) กลุ่ม ประเภท ชนิด ของกระบวนการเชื่อมให้ได...

 • messageImage_1580119290096.jpg
  ปัจจัยที่มีผลต่อรูปร่างของรอยเชื่อมทิก#รอยเชื่อมทิก #ArHeการเชื่อมทิกด้วยแก็สอาร์กอน ฮีเลียม และแก็สผสม มีผลต่อรูปร่างและขนาดของบ่อหลอมละลายแตกต่างกันนอกจากแก็สคลุมแล้ว ยังมีปัจจัย...

 • 49038.jpg
  #วันนี้จะลงเรื่องการหลอมลึก(penetration) ของการเชื่อมอาร์กไฟฟ้าด้วยมือ MMA (111) SMAW การเชื่อมธูปเคยสงสัยกันมั้ยครับว่าทำไมการเชื่อมไฟฟ้าในบางกรณี DCEP มีการหลอมลึกสูงกว่า DCENถ้า...

 • messageImage_1578734588836.jpg
  การใช้งานแก็สปกคลุมในอุตสาหกรรมการเชื่อมทีนี้ก็มาประเภทของแก็สปกคลุมกันบ้างแก็สปกคลุมในอุตสาหกรรมสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ แก็สอัดตัว (Compressed Gas) และ แก็สเหลว (Liquid...

 • img080.jpg
  วารสารวิชาการสมาคมครูและผุ้ประกอบวิชาชีพช่างเชื่อม ปีที่ 1 ฉบับที่ 01 สิงหาคม 2562Teacher Association and Welding Society

 • DSC01538-2.jpg
  Electrode กับ Filler Metal ต่างกันอย่างไร?ลวดเชื่อม กับ ลวดเติม ความหมายก็แตกต่างกันอยู่แล้ว แต่ในความแตกต่างก็มีความเหมือน คือพอหลอมละลายไปแล้วจะกลายเป็นรอยเชื่อมเหมือนกันลวดเชื่อ...

 • img081.jpg
  ความต้องการของสถานประกอบการต่อการพัฒนาผู้เรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะโดย ดร.สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุขอุปนายกสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม

 • 72043344_407641493279370_749281057949351936_n.jpg
  Welder หรือ Weld Operator ต่างกันอย่างไร ?การแบ่งประเภทการเชื่อมสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มคือ 1. Manual 2. Semi-Automatic 3.Mechanized 4.Automation โดยพิจารณาจากการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อ...

 • 600x600.jpg
  วันนี้เอาเบาๆ มาคุยเรื่อง goggle กับ helmet กันGoggle จะมีลักษณะเหมือนเป็นแว่น ใช้สำหรับงานเชื่อมแก๊สเป็นหลัก Shade Number ของกระจกกรองแสง จะอยู่ที่ประมาณเบอร์ 3 หรือเบอร์ 4 ถ้าเข้...

 • MC-26x35001-150x150.jpg
  กระแสไฟเชื่อมเลือกใช้อย่างไรให้ถูกต้องฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆ คนส่วนมากจะตอบว่าดูที่ข้างกล่องตัวนี้คือ AWS A5.1 E6013AWS คือ Standard A5.1 คือ Specification ของลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์สำห...

 • 1.jpg
  หน้าที่ของสารพอกหุ้ม (Flux Function)ฟลั๊กซ์ที่หุ้มแกนลวดหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สารพอกหุ้ม มีความสำคัญอย่างมากในต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพของเนื้อโลหะเชื่อม นอกจากการทำหน้าที่หลักดั...

 • messageImage_1571391478246.jpg
  หลักการของกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (Principle of Manual Metal Arc Welding)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือจะใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟเข้าเครื่องเชื่อม (Power Source) ที่เป็นเ...

 • 117407-1108x642.jpg
  การอบลวดเชื่อม (Electrode Drying) เรื่องพื้นฐานที่วิศวกรการเชื่อมต้องรู้อบอย่างไรทำไมต้องอบไม่อบแล้วผลเป็นอย่างไรลวดเชื่อมแบบไหนที่ต้องอบก่อนอื่นต้องรู้จักอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกา...

 • labour.jpg
  บริษัทมิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์จำกัด ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 • ปัญหาการลบแนวเชื่อม-01-e1573723092904.jpg
  ปัญหาการลบแนวเชื่อมจากการเชื่อมสเตนเลส

 • images.jpg
  การดูแลบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า แน่ใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์เหมาะสมกับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและมีการต่อสายดินที่ถูกต้องการติดตั้งและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านี้จะต้องเป็นหน้าที่ของช่างไฟฟ...

 • longwell-tes4_2-720x642.jpg
  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าการเชื่อมเป็นงานที่อันตราย และอาจสร้างความเสียหายต่อตัวคุณและผู้อื่นดังนั้น ควรมีการป้องกันอย่างดีเมื่อมีการเชื่อมสำหรับรายละเอียดโปรดอ้างอิงจา...

 • 14642270_1159559337442682_6088363263342641355_n-960x642.jpg
  เครื่องเชื่อมแบบ 1 บอร์ด หรือ 3บอร์ด คืออะไรสำหรับเครื่องเชื่อม MMA จริงๆแล้วจำนวนบอร์ดในเครื่องมีหลายบอร์ดมาก ถ้านับตามจำนวนชิ้นแต่ที่เค้าเรียกกันว่ากี่บอร์ดมีวิธีนับดังนี้1.บอร์ด...
Visitors: 4,894