ข่าวสารกิจกรรม/ลูกค้า

มหาวิทยาลัยสารพัดช่าง สุราษฎร์ธานี รับทายาทช่างเชื่อมครับขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร
คณะอาจารย์ช่างเชื่อมโลหะ ที่ได้คัดเลือกให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ #Longwell
ได้มีโอกาสรับใช้สถาบัน เป็นสื่อการเรียนการสอน มา ณ โอกาสนี้ครับ
Visitors: 348,763