ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ช้อปร้อยลุ้นล้าน ดูโฮม

ขอแสดงคึวามยินดี ผู้โชคดี ✨ ได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ฉลองปีเสือ ช้อปร้อย ลุ้นล้าน LONGWELL & EUROX #ดูโฮม
กิจกรรมจับของรางวัล วันที่ 14 ม.ค. 2566
ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ
สนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์ลองเวล ที่ดูโฮม ทุกสาขาทั่วประเทศ
#Longwell เชื่อม-ตัด-เจียร เกินร้อย
-------------------------------------------------------

                                                                             

Visitors: 348,767