• ลวดเชื่อม Co2 เหล็ก ER70S-6 ชนิดถัง ขนาด 1.2 มิล
  120.00 Baht

   

 • ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า เหล็ก MC-21 E6013 ขนาด (2.6/3.2mm) เม็คเวล
  180.00 Baht

  Variants available

 • ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า เหล็ก LW-21 E6013 ขนาด (2.6/3.2mm) ลองเวล
  260.00 Baht

  Variants available

 • ลวดฟลักซ์คอร์ไม่ใช้ก๊าซ เหล็ก E71T-GS 0.8 mm
  400.00 Baht

  Variants available

 • LW ลวดเชื่อมทังสเตน สีแดง (1.6/2.4/3.2mm)
  400.00 Baht

  Variants available

 • LW ลวดเชื่อมทังสเตน สีเขียว (1.6/2.4/3.2mm)
  450.00 Baht

  Variants available

 • LW ลวดเชื่อมทังสเตน สีเทา (1.6/2.4mm)
  500.00 Baht

  Variants available

 • LW ลวดเชื่อมทังสเตน สีทอง (1.6/2.4mm)
  550.00 Baht

  Variants available

 • LW ลวดเชื่อมทังสแตน สีฟ้า (1.6/2.4mm)
  600.00 Baht

  Variants available

 • ลวดเชื่อม Co2 เหล็ก ER-70S-6 ขนาด (0.8/0.9/1.0/1.2mm) ลองเวล
  900.00 Baht

  Variants available

 • ลวดเติมอาร์กอน เหล็ก ER-70S-6L ขนาด (1.6/2.4/3.2 mm) ลองเวล
  1,100.00 Baht

  Variants available

 • ลวดเติมอาร์กอน อลูมิเนียม ER-5356 ขนาด (1.6/2.4mm) ลองเวล
  1,375.00 Baht

  Variants available

 • ลวดเติมอาร์กอน อลูมิเนียม ER-4043 ขนาด (1.6 , 2.4 , 3.2 mm.) ลองเวล
  1,500.00 Baht

  Variants available

 • ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไม่ใช้ก๊าซ เหล็ก E-71T-GS ขนาด 0.8mm ลองเวล
  1,850.00 Baht
  2,175.00 Baht  (-15%)

   

 • ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ เหล็ก E-71T-1C ขนาด 1.2mm ลองเวล
  2,250.00 Baht

   

 • ลวดเติมอาร์กอน สแตนเลส ER-308L (1.6 , 2.4 , 3.2 mm.)
  3,350.00 Baht

  Variants available

 • ลวดเชื่อม Co2 อลูมิเนียม ER-5356 ขนาด 1.2mm ลองเวล
  3,500.00 Baht

   

 • ลวดเชื่อม Co2 อลูมิเนียม ER-4043 ขนาด 1.2mm ลองเวล
  4,200.00 Baht

   

 • ลวดเชื่อม Co2 สแตนเลส ER-308L ขนาด(0.8/1.2mm) ลองเวล
  10,000.00 Baht

  Variants available

Visitors: 343,356