ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า เหล็ก MC-21 E6013 ขนาด (2.6/3.2mm) เม็คเวล

SKU : ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า เหล็ก MC-21 E6013 ขนาด (2.6/3.2mm) เม็คเวล

Product not found

Price

180.00 Baht

Quantity to buy
Total

Do not have enough stock

Out of stock

มีขนาดดังนี้


ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า เหล็ก ขนาด 2.6 mm เม็คเวล

(1 กล่องบรรจุ 2 กิโลกรัม)

ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า เหล็ก ขนาด 2.6 mm เม็คเวล

(1 กล่องบรรจุ 20 กิโลกรัม)ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า เหล็ก ขนาด 3.2 mm เม็คเวล

(1 กล่องบรรจุ 5 กิโลกรัม)

ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า เหล็ก ขนาด 3.2 mm เม็คเวล

(1 กล่องบรรจุ 20 กิโลกรัม)

Visitors: 319,459