ลวดเชื่อม Co2 อลูมิเนียม ER-4043 ขนาด 1.2mm ลองเวล

SKU : 8858867138006

Price

4,200.00 Baht

Quantity to buy
Total 4,200.00 Baht

Do not have enough stock

Out of stock

ลวดเชื่อม Co2 อลูมิเนียม ER-4043 ขนาด 1.2mm ลองเวล


1 ม้วน/7 กิโลกรัม


Visitors: 335,874