ลวดเชื่อม Co2 สแตนเลส ER-308L ขนาด(0.8/1.2mm) ลองเวล

SKU : ลวดเชื่อม Co2 สแตนเลส ER-308L ขนาด(0.8/1.2mm) ลองเวล

Product not found

Price

10,000.00 Baht

Quantity to buy
Total

Do not have enough stock

Out of stock

ลวดเชื่อม Co2 สแตนเลส ER-308L ขนาด(0.8/1.2mm) ลองเวล


1 ม้วนบรรจุ 12.5 กิโลกรัม

Visitors: 327,518