การจำแนกกระบวนการเชื่อมเป็นกลุ่มตามสมาคมงานเชื่อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

วิธีที่ 3 การจำแนกกระบวนการเชื่อมเป็นกลุ่มตามสมาคมงานเชื่อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
สมาคมงานเชื่อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้จำแนกกระบวนการเชื่อมออกเป็นกลุ่มและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษในการระบุประเภทของกระบวนการเชื่อม ดังต่อไปนี้
• การเชื่อมแบบอาร์ก (Arc Welding)
• Shield Metal Arc Welding (SMAW)
• Gas Metal Arc Welding (GMAW)
• Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)
• Submerged Arc Welding (SAW)
• Flux Cored Arc Welding (FCAW)

กระบวนการเชื่อมแบบอาร์กที่เป็นหลักในอุตสาหกรรมการผลิต หรือนางทั้ง 5 ของผมที่ นศ.ที่เรียนกับผมต้องจำให้ขึ้นใจ เพราะมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง
ส่วนกระบวนการเชื่อมกลุ่มอื่นๆ ก็ต้องรู้เหมือนกัน อย่างน้อยก็อธิบายหลักการทำงานได้ เพราะบางกระบวนการท่านอาจไม่เคยได้สัมผัส หรือใช้งานเลย เช่น การเชื่อมด้วยสารระเบิด Explosive welding หรือ การเชื่อมด้วยลำอิเล็คตรอน EBW
https://youtu.be/I3GhNAUccJY
ตัวอย่างการเชื่อม explosive ในโครงปืน 1911
เอาเป็นว่าไปลองหาดูเองละกันนะครับสำหรับการเชื่อมแบบอื่นๆ ถ้าแบ่งตาม AWS นับได้ทั้งสิ้น 114 กระบวนการ

ผศ.ดร.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาทานในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญให้คุณพ่อประสงค์ คุณแม่รัตนาพร วัฒนธรรม และคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ข้าพเจ้าจนสามารถต่อยอดองค์ความรู้เกิดประโยชน์เป็นวงกว้างผ่านสื่อโซเชียลเทอญ....

#บทความน่ารู้ลองเวล

Visitors: 138,630