Clean Area Width หรือ AC balance คืออะไร

Clean Area Width หรือ AC balance คืออะไร

คือ ฟังก์ชันนี้จะอยู่ใน TIG AC/DC และจะมีผลตอนใช้ งานกระแสเชื่อม AC เท่านั้น , กระแส AC เราใช้เชื่อมอลูมิเนียม ซึ่งฟังก์ชันนี้เองมันจะช่วยในการเปิดหน้างานได้ง่ายและละควบคุมแนวเชื่อมนั่นเอง

หลักการทำงาน คือ จะเป็น % บอก กระแส AC ในฝั่งบวกและฝั่งลบ ตัวเลขที่ปุ่มปรับคือ % ฝั่งบวก

กรณี % ที่ปรับน้อย (ฝั่งบวกน้อยกว่าฝั่งลบ) เปิดหน้างานยาก แต่แนวเชื่อมจะเล็กและหลอมลึก

กรณี % ที่ปรับมาก (ฝั่งบวกมากกว่าฝั่งลบ) เปิดหน้างานง่าย แต่แนวจะกว้างและหลอมลึกน้อย (อันนี้ระวังทังสเตนจะหดเร็วด้วย)

บทความน่ารู้ลองเวล

Visitors: 47,809