Duty Cycle ในเครื่องเชื่อม คืออะไร

Duty cycle คือ อะไร? ตอบ แปลตรงตัวคือ วัฏจักรการทำงานครับ ซึ่งสามารถ อธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆคือ 

ในกรณีที่สเปคเครื่องเชื่อมเขียนไว้ว่า Duty cycle 40% ที่ 170A คือ เครื่องเชื่อมตัวนี้สามารถเชื่อมต่อเนื่องได้ เพียง 4 นาที ต้องพักเครื่อง 6นาทีในกรณีคิดเวลาการทำงานที่ 10 นาที ที่กระแส 170A ครับ ถ้าไม้พักเครื่องอาจจะทำให้เครื่องเสียหายได้

Qkarft 170 ของเรา duty cycle 100% คือสามาถทำงานได้อย่างต่อเนื่องที่กระแส 170A โดยไม่ต้องหยุดพักเครืองครับ

การเลือกซื้อเครื่องเชื่อม

1..การเลือกซื้อเครื่องเชื่อม ต้องคำนึงถึง ราคา การรับประกัน และบริการหลังการขาย ต่างๆ คือว่าในปัจจุบันมีเครื่องเชื่อมให้เลือกมากมายครับ บางที 

ดวงดีได้ของดีใช้งานได้นาน แต่ บ้างทีดวงไม่ดีได้เครื่องตกสเปค ใช้ไม่นานก็พัง อะไรประมาณนี้ครับ

2. การเลือกตู้เชื่อมต้องดูงานที่เราจะทำเป็นหลักครับ จะ 160A หรือ 200 A หรือแม้แต่ 250A ก็แล้วแต่เรา จุดสำคัญที่ต้องดูอีกจุดก็คือ Specfication ด้านหลังตู้

10 ข้อที่ต้อง คำนึงถึงในการเลือกซื้อเครื่องเชื่อม เครื่องเชื่อมที่ดีต้องมีส่วนประกอบการออกแบบดังนี้

1. เลื่อกใช้ Power device ที่มี Brand name เพื่อรับรองว่าของแท้ เช่น Fuji , FSC , IR , Infineon, Toshiba คุณภาพทดสอบมาแล้ว

2. การออกแบบเรื่องการระบบายลมสำคัญอย่างมาก เรื่องอายุการใช้งาน โดยใช้ DC fan , AC fan ก็ได้แ่ต่ต้องระบายได้ดี

3. อุปกรณ์ Magnetic device นั้นต้องออกแบบ ตามหลัก Engineering และต้องคำนวณและ มี margin ในการทำงานให้เพียงพอ โดยต้องคิด Total Power ที่ใช้ และรองรับได้ไม่อิ่มตัว

4. การ layout PCB ต้องคำนึงถึง commode Noise และ การ Isolation ทางไฟฟ้า ให้ดี โดยแยก Control and Power ให้ได้ ตาม spec IEC

5. ต้องมีการออกแบบวงจร protection เรื่อง ความร้อน ไฟตก ที่ Power device ให้ไม่เสียหาย

ุ6. ต้องมีวงจร Switching ที่ดี่เพื่อควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าในวงจรควบคุมเพื่อไม่ให้ไฟเกินได้ ทำให้ไฟตก ไฟเกิน วงจรควบคุมทำงานได้ถูกต้อง

7. ต้องมี Function ทำงาน เช่น Arc fore ป้องกันลวดติดขณะเชื่อม

8. มีการรับประกันในประเทศ ซ่อมได้แน่นอน อะไลห่มีทุกชิ้น โดยเฉพราะ Power devise (โดยส่วนใหญ่ใน ไทย ขายอย่างเดียว ซ่อมเองไม่ได้เพราะไม่ได้ออกแบบเอง)ถึงซ่อมได้ก็ไช้ได้ไม่นานเจอปัญหาเดิมอีก

9. เชื่อมได้ต่อเนื่องไม่มีการตัด

10. ต้องมีการลองเชื่อมดูจริงเพื่อจะได้ตัดสินใจได้ ของจริงต้องลองจริงครับ By เครื่องเชื่อมสัญชาตืไทย

เครื่องเชื่อม MMAคืออะไร

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (MMAW : Manual Metal Arc Welding หรือ SMAW: Shield Metal Arc Welding ) คือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ คือ กระบวนการต่อโลหะให้ติดกันโดยใช้ความร้อน 

ที่เกิดจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (Electrode) กับชิ้นงาน ซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นที่ปลายลวดเชื่อมมีอุณหภูมิประมาณ 5,000 – 6,000 องศาเซลเซียส เพื่อหลอมละลายโลหะให้ติดกัน โดยแกนของลวดเชื่อมทาหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้า 

และเป็นโลหะเติมลงในแนวเชื่อมส่วนฟลักซ์ที่หุ้มลวดเชื่อมจะได้รับความร้อนและหลอมละลายปกคลุมแนวเชื่อม เอาไว้ เพื่อป้องกันอากาศภายนอกเข้าทาปฏิกิริยากับแนวเชื่อม พร้อมทั้งช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อม เมื่อเย็นตัวฟลักซ์จะแข็ง และเปราะเหมือนแก้วเรียกว่า สแลค (slag)

Visitors: 343,353