• เกจ์เดี่ยว วัดแรงดันแบบแห้ง ออกล่าง (1/4) ลองเวล
  120.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกจ์ชาร์ตน้ำยาแอร์
  2,500.00 บาท

   

 • เกจ์ไนโตรเจน
  1,500.00 บาท

   

 • เกจ์หายใจ ลองเวล
  1,850.00 บาท

   

 • ก้านเกจ์ สำหรับ เกจ์ซีโอทู ลองเวล
  325.00 บาท

   

 • เกจ์ซีโอทู มีตัวทำความร้อน 220v ลองเวล
  1,750.00 บาท

   

 • เกจ์ซีโอทู ไม่มีตัวทำความร้อน ลองเวล
  1,000.00 บาท

   

 • ก้านเกจ์ สำหรับ เกจ์อาร์กอน ลองเวล
  255.00 บาท

   

 • ข้อต่อ สำหรับเกจ์อาร์กอน ลองเวล
  250.00 บาท

   

 • โฟลมิเตอร์ พร้อมข้อต่อ ลองเวล
  320.00 บาท

   

 • เกจ์อาร์กอน ลองเวล
  850.00 บาท

   

 • ก้านเกจ์ สำหรับ เกจ์ลม ลองเวล
  255.00 บาท

   

 • ก้านเกจ์ สำหรับ เกจ์แอลพีจี ลองเวล
  255.00 บาท

   

 • กันไฟย้อนเกจ์ ด้านลม 9/16 ลองเวล
  200.00 บาท

   

 • กันไฟย้อนเกจ์ ด้านแก๊ส 9/16 ลองเวล
  200.00 บาท

   

 • เกจ์อะเซทิลีน (AC) ลองเวล
  570.00 บาท

   

 • เกจ์แก๊สแอลพีจี (LPG) ลองเวล
  570.00 บาท

   

 • เกจ์ลม ลองเวล
  570.00 บาท

   


Visitors: 71,422