ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

นายฉันติชัย พองพรม ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างเชื่อมทิก(สแตนเลส)

นายฉันติชัย  พองพรม  ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแ […]

ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

นายฉันติชัย พองพรม ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างเชื่อมแม๊ก

นายฉันติชัย  พองพรม  ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแ […]