BIG SALE นาทีทอง สมชายพานิช สตีล จันทบุรี

บรรยากาศคึกคัก ❗️ BIG SALE นาทีทอง
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ LONGWELL
ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
พบกันที่ สมชายพานิช สตีล จันทบุรี
ระหว่างวันที่ 2 - 20 พ.ค. 2566 นี้
พิกัด https://bit.ly/3GuATO3
☎️สอบถามได้ที่ : สมชายพานิช สตีล จันทบุรี
301/4 หมู่ 14 ถ.ตรีรัตน์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 098-9914-888 , 086-465-5900
Visitors: 348,768