LONGWELL สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 31

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันครับ ..

LONGWELL สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภท ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ปวส.
ณ วิทยาลัยเทคนิคสิชล ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
จ.นครศรีธรรมราช

Visitors: 146,003