LONGWELL สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคกลาง ครั้งที่28

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วยครับ

 LONGWELL สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคกลาง ครั้งที่28 ระดับ ปวช. ปวส. ประเภททักษะการเชื่อม ประจำปีการศึกษา 2563

Visitors: 145,999