ส่งมอบคุรุภัณฑ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ส่งมอบคุรุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ในหน่วยงานวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

Visitors: 146,019