เชียงใหม่

ตัวแทนร้านค้าจังหวัดเชียงใหม่
ลำดับ ร้านค้า/บริษัท ทีอยู่ โทร
1 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าท์ จำกัด
(มหาชน) สาขาฝาง
222 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 062-2360559
2 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าท์ จำกัด
(มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม
99/3 ม.11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 053-124-555-64
3 บจก. นพดลพานิช 392 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 50000
053-240-377
4 บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ แอนด์ โฮม 
โปรดักส์ จำกัด
115/2 ม.3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 052-081668-9
5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าท์ จำกัด
(มหาชน) สาขาแม่สาย
357 หมู่ 11 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 0990032365
6 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าท์ จำกัด
(มหาชน) สาขาเชียงราย
296 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  
7 หจก.ประยงค์กลการ (1996) 93/28 หมู่ 18 ต.รองเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 053-711-330-1
8 เวียงพานทวีภัณฑ์ 424 หมู่ 4 ถ.แม่สาย-สามเหลี่ยม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 053-733098-9
Visitors: 229,453