มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีไว้วางใจLongwell

มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีไว้วางใจLongwell

คณะอาจารย์ช่างเชื่อมโลหะ ที่ได้คัดเลือกให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ #Longwell เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ได้มีโอกาสรับใช้สถาบัน เป็นสื่อการเรียนการสอน มา ณ โอกาสนี้ครับ

Visitors: 95,028