พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากการอาชีวศึกษา

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติยกระดับการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีสู่มาตรฐานสากล โดย คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม MOOVE Event Centre โรงแรมเมย์ซัน

Visitors: 71,422