บริจาค เครื่องกดเจลชนิดใช้เท้าเหยียบให้ วัด โรงเรียนและโรงพยาบาล พร้อมสาธิตวิธีการใช้งาน

จัดโ่ครงการช่วยเหลือสังคมฝ่าวิกฤตโรคระบาด บริจาคเครื่องกดเจลชนิดเท้าเหยียบให้แก่วัด โรงเรียน และโรงพยาบาลเป็นสาธารณะกุศล โดยเล็งเห็นว่าสังคมจะน่าอยู่ขึ้นถ้าเราร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเราจะผ่านมันไปด้วยกัน

Visitors: 74,022