นักศึกษาหญิง เชื่อมใต้น้ำ LONGWELL MMA 215 HDPE

#สาธิตการเชื่อมใต้น้ำ ด้วยเครื่องเชื่อม MMA 215 HDPE Longwell เครื่องเชื่อมอัจฉริยะ
เชื่อมโดย นักศึกษาหญิงชั้นปีที่2 สาขาช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
#Longwellเชื่อมตัดเจียรเกินร้อย
#คุณภาพทนทานบริการสุดยอด
#พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Visitors: 95,029