การแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

การแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลาครับ ขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน ลองเวล ด้วยดีเสมอมาครับ

Visitors: 47,707