การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

Longwell MIG/MAG 270 ใช้เพื่อการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 และ รับมอบโล่เกียรติคุณจากที่ปรึกษา รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ในฐานะ Longwell เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ สาขาช่างเชื่อม เป็นอีกปีกับความความภาคภูมิใจที่ได้รับ ขอบพระคุณทุกภาคส่วนครับ ที่ไว้วางใจลองเวลด้วยดีเสมอมา 


#ลองเวลเชื่อมตัดเจียรเกินร้อย

#Longwellเชื่อมตัดเกินร้อย

#คุณภาพทนทานบริการสุดยอด

Visitors: 47,800