เกี่ยวกับเรา

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

จัดจำหน่าย เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องตัดพลาสม่า และอุปกรณ์การเชื่อมตัด แบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ LONGWELL บริษัทได้รับมอบความไว้วางใจมากว่า 20 ปี เพราะตระหนักอยู่เสมอว่า ความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุด บริษัทมีระบบบริหารงานคุณภาพ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรมีทีมบริการ ติดตามหลังการขายผลิตภัณฑ์ LONGWELL

เฮียมิตรชาย ขาวนิ่ม

“คุณภาพทนทาน บริการสุดยอด”

ค.ศ.2000 : เริ่มจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นร้านค้าประกอบการในนาม “มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์” จำหน่ายอุปกรณ์การ เชื่อมตัด สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ กิจการได้ขยายตัว และเติบโตตามลำดับ จากพนักงาน 2 คน ขยับ มากเป็น 10 กว่าคน

ค.ศ.2005 – ปัจจุบัน : จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม “บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด” เนื่องจากกิจการได้ขยายตัวทั้งในเรื่องยอดจำหน่ายและจำนวนพนักงานที่มีเกือบ 100 ชีวิต กรรมการผู้จัดการ คุณมิตรชาย ขาวนิ่ม มีแนวคิดที่จะวางรากฐานให้บริษัทมีความมั่นคง มีระบบการจัดการภายในที่สามารถตรวจสอบได้ มีการวางระบบผังองค์กรใหม่ แบ่งงานรับผิดชอบที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะสร้างแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านคุณภาพ นั่นคือเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบรนด์ “LONGWELL” ปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องจิตบริการ รับมือและเตรียมพร้อมกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2008 ที่นำมาใช้ในองค์กร ด้วยความตั้งใจจริงและปณิธานที่แน่วแน่ของทุกคนในองค์กร เชื่อว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ ในสิ่งที่บริษัทฯ ได้สื่อและพยายามให้ลูกค้าได้พบประสบการณ์การใช้จริงเพื่อสร้างสรรค์แบรนด์ LONGWELL ให้เป็นที่ประจักษ์และรับรู้ได้ว่า “คุณภาพทนทาน บริการสุดยอด”

วิสัยทัศน์

สร้างแบรนด์ LONGWELL ให้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านคุณภาพสินค้า และบริการในธุรกิจจำหน่ายเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายในประเทศ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

บริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาแบรนด์ LONGWELL ให้เป็นที่รู้จักและจำหน่ายในฐานะแบรนด์แห่งคุณภาพ และบริการสุดยอด เพื่อให้แบรนด์ติดหนึ่งในสามส่วนแบ่งตลาดของเครื่องเชื่อมภายในประเทศ

ค่านิยมร่วม

 • มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ LONGWELL
 • ทำงานเป็นทีม และมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าขององค์กร

นโยบาย

 1. พัฒนาคุณค่าเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 4. พัฒนาองค์กรให้เป็นบ้านหลังที่สองของพนักงาน
 5. พัฒนาธุรกิจคืนกำไรสู่พนักงานและสังคม

วัตถุประสงค์

 1. เป็นผู้จำหน่ายเครื่องเชื่อมที่มียอดขายสูงสุดหนึ่งในสามของประเทศภายในปี 2564
 2. สร้างแบรนด์สินค้า LONGWELL ให้เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและการบริการจากลูกค้าภายในปี 2564
 3. ลูกค้าพึงพอใจในการบริการมากกว่า 85% ภายในปี 2558 และมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 90% ภายในปี 2564
 4. พัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยวิธีการนำระบบ 6ส. เข้ามาใช้งานเพื่อรองรับ กระบวนการขอมาตรฐาน ISO9001 ให้สำเร็จภายในปี 2555 และบริษัทฯจะรักษามาตรฐาน ISO9001:2015 ไว้ได้ทุกปี
 5. พัฒนาบุคคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และพนักงานมีความพึงพอใจมากกว่า 85% ภายในปี 2558 และมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 90% ภายในปี 2564

นโยบายบริหารงานคุณภาพ : “คุณภาพทนทาน บริการสุดยอด พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”

 

บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด
  ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 343,353