คุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ LONGWELL ได้ที่ โกลบอลเฮาส์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 
 ลำดับ                                                                       
                                           ชื่อสาขา


   จังหวัด
     1.

  สาขาเทพารักษ์

                     76/12 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

   สมุทรปราการ
     2.

 สาขากระทุ่มแบน

                     107/1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

    สมุทรสาคร
     3.

  สาขาศาลายา

                          8/8 หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 16000

     นครปฐม 
     4.

  สาขาไทรน้อย

                                   88 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี 11150

      นนทบุรี
     5.

  สาขาปทุมธานี

                           111/96 หมู่ที่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

     ปทุมธานี
     6.

  สาขาสมุทรสงคราม

                          88/53 หมู่ที่ 11 ลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000

  สมุทรสงคราม
    7.

  สาขานครปฐม

                          222 หมู่ที่ 8 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

     นครปฐม
    8.

  สาขาชลบุรี

                                   25/74 หมู่ ที่ 3,บ้านสวน, เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

      ชลบุรี
    9.

  สาขาราชบุรี

                                  280 หมู่ ที่ 2,เจดีย์หัก, เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

     ราชบุรี
    10.

  สาขาพระนครศรีอยุธยา

                   50/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

 พระนครศรีอยุธยา
   11.

  สาขานครนายก

                             86/40 หมู่ที่ 10 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

     นครนายก
   12.

  สาขาอ่างทอง

                            99/99 หมู่ 8 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

       อ่างทอง
   13.

  สาขากาญจนบุรี

                      116 หมู่ 8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

   กาญจนบุรี
   14.  

  สาขาลพบุรี

                                      41/3 หมู่ที่ 1, นิคมสร้างตนเอง, เมืองลพบุรี, ลพบุรี 15000

      ลพบุรี
   15.  

  สาขาระยอง

                                 137 หมู่ ที่ 4,ทับมา, เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

       ระยอง
   16.  

  สาขาสิงห์บุรี

                           เลขที่ 68 หมู่ที่ 4 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

     สิงห์บุรี
   17.  

  สาขากบินทร์บุรี

                              346 หมู่ที่ 16 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

    ปราจีนบุรี 
   18.  

  สาขาปราณบุรี

                      1441 หมู่ที่ 2 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

   ประจวบคีรีขันธ์
   19.  

  สาขาชัยนาท

                                    798 หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 17000

     ชัยนาท
   20.  

  สาขาจันทบุรี

                                   83 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

    จันทบุรี
   21.  

  สาขาประจวบคีรีขันธ์

             1/2 ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ/เขต เมืองประจวบคีรีขันธ์
                                                       จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

 ประจวบคีรีขันธ์
   22.

  สาขาโชคชัย

                         363 หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา 30190

 นครราชสีมา
   23.

  สาขาด่านขุนทด

                         408 หมู่ที่ 4 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

   นครราชสีมา
   24.

  สาขานครราชสีมา

                   493 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

  นครราชสีมา
   25.

  สาขานครสวรรค์

                99/6 หมู่ที่ 10, ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, 60240

  นครสวรรค์
   26.

  สาขาตราด

                          62/26 หมู่ที่ 5 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

         ตราด
   27.

  สาขานางรอง

             เลขที่ 1/89 ถ. โชคชัย - เดชอุดม ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

      บุรีรัมย์
   28.

  สาขาชัยภูมิ

           เลขที่ 8 หมู่ที่ 11 ตำบล/แขวง หนองนาแซง อำเภอ/เขต เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000

    ชัยภูมิ
   29.

  สาขาบุรีรัมย์

                                           54 หมู่ 16,กระสัง, เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

       บุรีรัมย์
   30.

  สาขาเพชรบูรณ์

                       333 หมู่ที่ 12, ตำบลนางั่ว, อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

      เพชรบูรณ์
   31.  

  สาขากำแพงเพชร

                 11 หมู่ที่ 10 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

     กำแพงเพชร
   32.  

  สาขาสุรินทร์

                         88 หมู่ที่ 13 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

      สุรินทร์
   33.  

  สาขาพิษณุโลก

                   9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

    พิษณุโลก
   34.  

  สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

                      เลขที่ 542 หมู่ที่ 16 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

    มหาสารคาม
   35.  

  สาขาบ้านไผ่

           เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง หัวหนอง อำเภอ/เขต บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 40110

      ขอนแก่น
   36.  

  สาขาชุมแพ

                              998 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

     ขอนแก่น
   37.

  สาขาสุโขทัย

         เลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง บ้านกล้วย อำเภอ/เขต เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64000

     สุโขทัย 
   38.

  สาขาขอนแก่น

             377 หมู่ที่ 21 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

     ขอนแก่น
   39.

  สาขามหาสารคาม

                                28 ถนน สารคาม วาปีปทุม,ตลาด, เมืองมหาสารคาม 44000

     มหาสารคาม
   40.

  สาขาร้อยเอ็ด

                               232 หมู่ที่ 19,รอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด 45000

     ร้อยเอ็ด 
   41

  สาขาอุตรดิตถ์

                        159 หมู่ 8 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

     อุตรดิตถ์ 
   42

  สาขาเลย

                              เลขที่ 292 หมู่ 6 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

        เลย
   43.

  สาขากาฬสินธุ์

                                193 หมู่ที่ 10, ลำพาน, เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์ 46000

    กาฬสินธุ์
   44.

  สาขาหนองบัวลำภู

                                  240 หมู่ที่ 9, หนองบัว, เมืองหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู 39000

    หนองบัวลำภู
   45.

  สาขากันทรลักษ์

                          333 หมู่ 8 ตำบลหนองหน้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

    ศรีสะเกษ
   46.

  สาขายโสธร

                                364 หมู่ที่ 3 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    ยโสธร
   47.  

 สาขาบ้านตาด

                                   823 หมู่ที่ 4, ตำบลบ้านจั่น, อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

    อุดรธานี
   48.  

  สาขาอุดรธานี

           202 หมู่ 5 เลี่ยงเมือง,สาขาอุดรธานี 202,ตำบล สามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี,อุดรธานี 41000

    อุดรธานี
   49.  

  สาขาแพร่

                                  158 หมู่ที่ 2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130

       แพร่
   50.  

 สาขาอุบลราชธานี

                             90 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

    อุบลราชธานี
   51.  

  สาขากุฉินารายณ์

                            เลขที่ 298 หมู่ที่ 15 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     กาฬสินธุ์
   52.  

  สาขาสุราษฎร์ธานี

  เลขที่ 17/5 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

     สุราษฎร์ธานี
   53.  

  สาขาเดชอุดม

                  ที่อยู่ 92 หมู่ที่ 14 ตำบล/แขวง เมืองเดช อำเภอ/เขต เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี

     อุบลราชธานี
   54.  

  สาขาหนองคาย

                    365 หมู่ 6 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

    หนองคาย
   55.  

  สาขาลำปาง

                        518 หมู่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

    ลำปาง 
   56.

  สาขาพังโคน

                                 642 หมู่ 1 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

    สกลนคร
  57.

  สาขาสกลนคร

 444 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านนาอ้อย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

   สกลนคร
   58.

  สาขามุกดาหาร

             35/8 ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

     มุกดาหาร
   59.

  สาขาลำพูน

           เลขที่ 161 หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง เวียงยอง อำเภอ/เขต เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

     ลำพูน
   60.

  สาขาน่าน

                                  288 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

       น่าน
    61.

  สาขานครศรีธรรมราช

              100/1 หมู่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   นครศรีธรรมราช
   62.

  สาขาเวียงกุมกาม

                              99/3 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

      เชียงใหม่
  63.

  สาขาพะเยา

                            889 หมู่ที่ 13 ตำบล/แขวง บ้านต๋อม อำเภอ/เขต เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

      พะเยา
   64.

  สาขานครพนม

              147/3 ถนนประชาร่วมมิตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

    นครพนม
   65.

  สาขาบึงกาฬ

                              328 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

     บึงกาฬ
   66  

  สาขาเวียงป่าเป้า

                                             118 ตำบล เวียง อำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

    เชียงราย 
   67.  

  สาขาพัทลุง

                                   228 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000

    พัทลุง
   68.  

  สาขาแม่ฮ่องสอน

                        61 หมู่ 11 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

     แม่ฮ่องสอน
   69.  

  สาขาภูเก็ต

                             66/49 หมู่ 10 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

     ภูเก็ต
   70.  

  สาขาเชียงราย

                                296 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

    เชียงราย
   71.

  สาขาฝาง

                                  222 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

     เชียงใหม่
   72.

  สาขาแม่สาย

                               357 หมู่ 11 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่ 57130

     เชียงใหม่
   73.

  สาขาสตูล

                                  622 หมู่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล. จังหวัดสตูล 91140

         สตูล
    


     
Visitors: 343,351