สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เครื่องเชื่อม MMA 250 จำนวน 20 เครื่อง

ส่งมอบเครื่องเชื่อม MMA 250 จำนวน 20 เครื่อง 

พร้อมอุปกรณ์การใช้งานเต็มจำนวน 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบและตรวจรับสินค้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว #Longwell 

ขอกราบขอบพระคุณ ในความเมตตาจากคณะผู้บริหารและคณะกรรมการทุกท่านมาณ โอกาสนี้ด้วยครับ

---------------------------------------

#Longwell เชื่อม-ตัด-เจียร  เกินร้อย

T. 02-870-7834 , 092 263 6185

www.longwellthai.com 

#ลองเวลแบรนด์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อใช้ในงานแข่งขัน

- ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 (ปี 2553) - ปัจจุบัน

- งานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปี 2555- ปัจจุบัน

- การแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ ปี 2558 - ปัจจุบัน

Visitors: 348,768