สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี ไว้วางใจ MMA250 จำนวน 37 เครื่อง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี ไว้วางใจ  MMA250-3 จำนวน 37 เครื่อง
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจรับ
คณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเชื่อมโลหะ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี
มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Visitors: 302,854