สถาบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ไว้วางใจ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MC-WELD

สถาบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ไว้วางใจ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MC-WELD MMA 250
จำนวน 20เครื่อง พร้อมหน้ากากออโต้
ลองเวลยินดีบริการ
Visitors: 343,360