ลองเวล ร่วมสนับสนุนฟุตบอล อยุธยา X LONGWELL Cup ครั้งที่ 1

ลองเวล ร่วมสนับสนุนฟุตบอล อยุธยา X LONGWELL Cup ครั้งที่ 1

โปรแกรมการแข่งขันพร้อมแล้ว คู่แรกเริ่ม 13.00น.
กลางคืนดนตรี เครื่องดื่มพร้อม
อาทิตย์ที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 นี้ พบกัน ณ สนามฟุตบอลแม่เปีย


Visitors: 343,360