ลองเวลได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมงานยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเชื่อมทิก

ตัวแทนลองเวลได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมงานยกระดับฝีมือ #หลักสูตรการเชื่อมทิก TIG
บริษัทลองเวลไทย ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติในโครงการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 จ. กาญจนบุรีถือเป็นโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขันฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักสูตรการเชื่อมทิก (TIG) เหล็กสแตนเลสต่อฟิลเลท ระหว่างวันที่ 24 - 27 เมษายน 2566 ณ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
Visitors: 302,855