ได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับ บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด

เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน อกท.ระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
ในงานการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้กรุณามอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับ บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุน #เครื่องเชื่อมไฟฟ้าลองเวล ลวดเชื่อมและอุปกรณ์
ในการแข่งขันทักษะงานเขื่อมโลหะ (อกท.ระดับชาติ) ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผ่องพิสุทธิ์ และ คณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกๆท่านที่เมตตาลองเวล มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
-------------------------------------------------------
#Longwell เชื่อม-ตัด-เจียร เกินร้อย
สนใจติดต่อ : ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน click : www.longwellthai.com
T.02-870-7834 , 092 276 1978
- ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 (ปี 2553) - ปัจจุบัน
- งานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปี 2555- ปัจจุบัน
- การแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ ปี 2558 - ปัจจุบัน
Visitors: 302,857