มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ไว้วางใจ เครื่องเชื่้อมไฟฟ้า Longwell AC/DC 315

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ไว้วางใจ เครื่องเชื่้อมไฟฟ้า #Longwell AC/DC 315 พร้อมทดสอบการใช้งาน กราบขอบพระคุณในความเมตตาจากคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจรับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ
#Longwell เชื่อม-ตัด-เจียร เกินร้อย
T. 02-870-7834 , 092 263 6185
- ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 (ปี 2553) - ปัจจุบัน
- งานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปี 2555- ปัจจุบัน
- การแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ ปี 2558 - ปัจจุบัน
Visitors: 302,854