มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไว้วางใจ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไว้วางใจ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL
ส่งมอบเครื่องเชื่อม ทดสอบแนะนำการใช้งาน
LONGWELL MMA215micro 6 เครื่อง
LONGWELL Tig ac/dc215 1 เครื่อง
LONGWELL Mig 270 1 เครื่อง
LONGWELL CUT 70 1 เครื่อง
ขอบพระคุณพันธมิตรทางการค้าทุกท่านที่มอบโอกาส
ให้ลองเวลมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ❣️
#Longwell เชื่อม-ตัด-เจียร เกินร้อย
T. 02-870-7834 , 092 263 6185
- ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 (ปี 2553) - ปัจจุบัน
- งานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปี 2555- ปัจจุบัน
- การแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ ปี 2558 - ปัจจุบัน
Visitors: 302,854