คุณลูกค้า สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ LONGWELL ได้ที่ บิ๊กโฮมวัสดุ ก่อสร้าง สาขาดังนี้

  
 ลำดับ                                                        ชื่อสาขา
   จังหวัด
     1.

                                                     สาขา เลย
              11/2 ถนน เลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง เลย 42000
                                                 โทร. 042 870 078

       เลย
     2.

                                                   สาขา วังสะพุง
                           ตำบล ปากปวน อำเภอวังสะพุง จ.เลย 42130
                                                  โทร. 085 981 9123     

      เลย
   3.

                       

     
Visitors: 343,346