ท่องเที่ยวประจำปี 2567

 ลองเวลจัดให้ ท่องเที่ยวประจำปี 2567 ขอขอบคุณผู้บริหาร และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ได้จัดทริป ท่องเที่ยวประจำปี 2567 ให้กับพนักงานในครั้งนี้ด้วยครับ 

Visitors: 343,350