ข่าวเด่น

Worldskills ASEAN Bangkok 2018 สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้ 2 เหรียญทอง

ความภาคภูมิใจของคนไทย สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้ 2 เหรียญทอง Worldskills ASEAN Bangkok 2018 ครั้งที่ 12 ณ Impact Challenger เมืองทองธานี ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักทุกๆท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะค่ะ