บทความน่ารู้

Welder หรือ Weld Operator ต่างกันอย่างไร ?

Welder หรือ Weld Operator ต่างกันอย่างไร ?
การแบ่งประเภทการเชื่อมสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มคือ 1. Manual 2. Semi-Automatic 3.Mechanized 4.Automation โดยพิจารณาจากการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อม ลวดเชื่อม และชิ้นงาน
อย่างกรณีการเชื่อม Submerged ผู้ทำการเชื่อมอาจถูกมองว่าเป็น Weld Operator เพราะไม่ต้องใช้มือจับหัวเชื่อม แต่ถ้าไม่ต้องจับชิ้นงานเองโดยมีระบบอัตโนมัติป้อนชิ้นงาน แถมมีระบบ sensor ตรวจจับตำแหน่งหัวเชื่อม และปรับระยะอาร์คอัตโนมัติ อย่างในกระบวนการผลิตท่อ Spiral แบบนี้ก็จะกลายเป็นการเชื่อมแบบอัตโนมัติไปทันที เพราะมีระบบป้อนชิ้นงาน
Cr. ข้อมูล ผศ.ดร.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีการเชื่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอบพระคุณมากครับ