แนะนำผลิตภัณฑ์

TIG 215T HDPE ปลอดภัยแบบเต็มประสิทธิภาพ

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL รุ่น TIG 215T HDPE ปลอดภัยแบบเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถในการทำงาน 100% ผ่านการพิสูจน์จริงจากสถาบันชั้นนำ จาก 9สถาบันชั้นนำ EEI No.H0105/85