METALEX 2018
ข่าวเด่น งานแสดงสินค้า

LONGWELL ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีโลหะการชั้นนำในงาน METALEX 2018

เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 บริษัท มิตรเจริญเคเบิล […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องต้น ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอ […]

ข่าวเด่น

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เชื่อมเพื่อการศึกษายุค 4.0

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์ค […]

ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ
ข่าวเด่น

มหกรรมปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ Education Expo 2018

งานมหกรรมปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ (Education Expo 20 […]

ข่าวเด่น

Worldskills ASEAN Bangkok 2018 สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้ 2 เหรียญทอง

ความภาคภูมิใจของคนไทย สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้ 2 เหรี […]

ข่าวเด่น งานแสดงสินค้า

พล.อ.สรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชม

พล.อ.สรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมเครื่อ […]

กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวเด่น

สนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาช […]