กิจกรรมภายในบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน ลองเวลทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของ

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน ลองเวลทุกท่าน ที่ร่วมกันบร […]

กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวเด่น

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค (ภาคเหนือ)

สุโขทัยไม่ระทม ผ่านพ้นไปด้วยดีกับการแข่งขันทักษะวิชาชีพ […]

กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวเด่น

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่คณาจารย์สถานศึกษาเก่า มจธ.

นับเป็นโอกาสดีที่ได้เข้าพบและสวัสดีปีใหม่คณาจารย์สถานศึ […]

กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวเด่น

ภาคเหนือ รวมพลคนเหล็ก ด้วยรักและผูกพัน ลองเวล

ภาพบรรยากาศในงาน ภาคเหนือ-รวมพลคนเหล็ก- ด้วยรักและผูกพั […]

กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวเด่น

สนับสนุนโครงการฟันเฟืองขับเคลื่อนสังคม โรงเรียนบ้านพุเข็ม

กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวเด่น

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

รับมอบโล่เกียรติคุณจาก นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกร […]

กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวเด่น

ลองเวล ร่วมสนับสนุนงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคกลาง

วิชาเทคนิคโลหะ อาชีวะสร้างชาติลองเวล ร่วมสนับสนุนงานแข่ […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

การสัมมนาโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนและครูผู้สอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคโนโลหะ

สมาคมครูช่างเชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาโครงกา […]