power tools

เครื่องมืองานอุตสาหกรรม สำหรับใช้ในโรงงาน และงานช่างภาคสนาม เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องตัดไฟฟ้า เครื่องเจียร์ หินเจียร์ สว่านไฟฟ้า