กิจกรรมภายในบริษัท

HBD เฮียมิตรชายและพนักงานที่เกิดภายในเดือนต.ค.-พ.ย. 62 และกิจกรรมส่งการ์ดอวยพรวันพ่อแห่งชาติที่กำลังจะมาถึง

HBD เฮียมิตรชายและพนักงานที่เกิดภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 62 และกิจกรรมส่งการ์ดอวยพรวันพ่อแห่งชาติที่กำลังจะมาถึง