ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ
ข่าวเด่น

มหกรรมปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ Education Expo 2018

งานมหกรรมปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ (Education Expo 2018) วันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์ที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการศึกษาของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนให้มีความพร้อม เพื่อสร้างคนไทยยุคดิจิตอล 4.0

โดยทาง บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านงานเชื่อมยุคใหม่ โดยมีเครื่องฝึกสอนเชื่อมเสมือนจริง LINCOLN VRTEX 360 ระบบ 3 มิติ และ LINCOLN VRTEX ENGAGE มาร่วมในงานด้วย เพื่อสาธิตการฝึกสอนด้านงานเชื่อมสุดไฮเทค และให้ความรู้แก่คณะอาจารย์ นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่าน

ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ

ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ

ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ

ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ

LINCOLN VRTEX ENGAGE

LINCOLN VRTEX ENGAGE

LINCOLN VRTEX ENGAGE

LINCOLN VRTEX 360

LINCOLN VRTEX 360