ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

พนักงานDEMON และออกบูธ

ช่างเทคนิค

หัวหน้า QC