ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ยี่ห้อ KUKA

ใบรับรองการทดสอบและรับรองช่างเชื่อม

Awarded the Diploma of International Fillet Welder

ใบรับรองช่างเชื่อม ผ่านการทดสอบมาตรฐาน เชื่อมทิก อลูมิเนียม

ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างเชื่อมแม๊ก

ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างเชื่อมทิก สแตนเลส

หนังสือรับรองผลการประเมินสมรรถนะ LONGWELL MIG-MAG 350

เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA 200 Metal

เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA 170 Metal

เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA 215 HDPE Eco

เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA 170 HDPE Digital

เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA 150 HDPE Eco

เอกสารรับรองผลการ Test Report MMA 315

หนังสือรับรองผลการประเมินสมรรถนะ LONGWELL MIG-MAG 270

เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA 215 HDPE

เอกสารรับรองการพิสูจน์จริง กว่า 9 สถาบัน

เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA185 HDPE Digital

เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA 215 HDPE

เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA150 HDPE

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

การประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุสหการ (IE Network 2013)

เกียรติบัตรจากการสนับสนุนการประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุสหการ