กิจกรรมภายในบริษัท

เฮียมิตรชายมอบเงินช่วยเหลือแต่งงานแก่พนักงานลองเวล