ลองเวล
กิจกรรมภายในบริษัท

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 4

100% Fully Duty Cycle 170 Amp.

ความสามารถในการทำงานเต็มประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบ ป้องกันไฟฟ้ารั่ว/ดูด ด้วยฉนวน HDPE ระบบประหยัดไฟอัตโนมัติ

สอบถามผ่าน Facebook