กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวเด่น

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่คณาจารย์สถานศึกษาเก่า มจธ.

นับเป็นโอกาสดีที่ได้เข้าพบและสวัสดีปีใหม่คณาจารย์สถานศึกษาเก่า มจธ. คุณครูอาวุธ สนใจยุทธ ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ ดร.ปรัชญา เพียสุระ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ท่านอาจารย์ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาครับ
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ลองเวลไทย ขออวยชัย ให้สมหมาย
สรรพโศก โรคร้าย มลายวาย
จิตใจกาย สุขสบาย คลายกังวล
ขออวยพร วอนพบ ประสพสุข
ไร้สิ้นทุกข์ สนุกสนาน สำราญศรี
บุญปกป้อง คุ้มครองตัว ทั่วปฐพี
ทุกทิวา ราตรี โชคดีเทอญ