ข่าวเด่น

สาธิตการใช้งานเครื่องเชื่อมเสมือนจริง วท.นครสวรรค์

ขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ , ท่านผู้อำนวยการ วท.นครสวรรค์ ท่านสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย และคณะผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการใช้งานเครื่องเชื่อมเสมือนจริง ลินคอล์น LINCOLN VRTEX 360 และรุ่นอื่นๆ และได้กรุณาพบปะพูดคุยกับทีมงานลองเวล ขอบพระคุณทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ลองเวล-ลินคอร์น ยินดีบริการ คุณภาพทนทาน บริการสุดยอดครับ