กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวเด่น

สนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการสอนภาคปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ระดับกลาง วันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2561 (รุ่น 2) ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา

ซึ่งในงานนี้ บริษัท มิตรเจริญเคบิลเวอร์คส์ จำกัด และ บริษัท ลองเวลไทย จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทางบริษัทขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะค่ะ